Galéria


Prezentácia odrôd a pokusné políčko Lehnice 2023Skorá kontrola porastov - Nitra 1.6.2023Kontrola porastov -Senec 3.8.2022 Kontrola porastov a produkcie -Senec 16.6.2022Kontrola porastov a produkcie- Dunajská Streda 13.6.2022Deň poľa Veľký Biel 2.7.2021Balenie a distribúcia AGRICO odrôd od  slovenských odberateľov sadiva -September 2020Deň poľa 26.6.2020- SenecKontrola porastov, okres Senec 3.6.2020Kontrola porastov slovenských veľkopestovateľov - August 2019Deň poľa Veľký Biel 29.6.2019